PRZEWIŃ STRONĘ W DÓŁ

scroll down

runterscrollen

 

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY W STRZELANIU DŁUGODYSTANSOWYM

INTERNATIONAl LONG RANGE SHOOTing COMPETITION

Internationaler Wettbewerb im Landstreckenschießen

 

24-26.09.2021

 

ORGANIZATORZY | PROMOTERS | Organisatoren ..........................................................................................................................

 

 

 

SPONSOR GŁÓWNY | GENERAL SPONSOR | Hauptsponsor .............................................................................................................

 

 

 

SPONSORZY SPECJALNI | SPECIAL SPONSORS | SPEZIELLE SPONSOREN ...........................................................................................

 

 

 

SPONSORZY | SPONSORS | SPONSOREN ...........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

PATRONI MEDIALNI | MEDIA SPONSORS | MEDIEN-PATRONEN ..........................................................................................................

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY | Welcome | willkommen .......................................................................................................................................

KLINKNIJ TUTAJ ABY WEJŚĆ

TYLKO ŻOŁNIERZE | ONLY SOLDIERS |  NUR FÜR SOLDATEN

MILITARY LONGSHOT

...........................................................................................................................................................................................................

© 2008-2021 OSS DELTA