Regulamin zawodów strzeleckich LONGSHOT 2021

 

Zawody LONGSHOT dzielą się na MODERN, obejmujące strzelania z broni współczesnej oraz HISTORY dla strzelań z broni historycznej. Posiadają odrębne regulaminy.

...........................................................................................................................................................................................................

© 2008-2021 OSS DELTA