Regulamin rejestracji zawodników

turnieju LONGSHOT X Międzyrzecz 2017

 

Rejestracja zawodnika odbywa się w trzech krokach, wyłącznie droga internetową. Do rejestracji zawodnika konieczne jest przejście kolejno wszystkich trzech kroków.

 

Krok 1 ..................................................................................................................................

 • Zgłoszenie zawodnika do turnieju poprzez arkusz dostępny w zakładce REJESTRACJA.
 • Po wypełnieniu arkusza i jego wysłaniu, zawodnik dodatkowo potwierdzi swoje zgłoszenie klikając na link wysyłany automatycznie przez organizatora na adres email podany przez zawodnika.
 • Zgłoszenie zawodnika nie jest równoznaczne z otrzymaniem miejsca startowego.

 

Krok 2 ..................................................................................................................................

 • Wniesienie opłaty startowej na wskazany przez organizatora zawodów rachunek bankowy.
 • Opłaty startowe przyjmowane są tylko w formie INDYWIDUALNYCH przelewów bankowych. Jedynym wyjątkiem są zgłoszenia zawodników będących rodzinami.
 • Opłaty startowe przyjmowane są przez organizatora do wyczerpania miejsc startowych.
 • Organizator potwierdza przyjęcie opłaty startowej, wysyłając link do zawodnika w celu umożliwienia mu wyboru miejsca startowego.
 • Wysyłanie potwierdzeń – linków do wyboru miejsca startowego – Organizator realizował będzie sukcesywnie, według kolejności zaksięgowanych wpłat na rachunku bankowym.

 

Krok 3 ..................................................................................................................................

 • Wybór miejsca i składu startowego przez zawodnika.
 • Zawodnik dokonuje wyboru miejsca i składu strzelającego, logując się poprzez otrzymany JEDNORAZOWY link, na specjalnym arkuszu strony rejestracyjnej.
 • Po wyborze miejsca i składu strzelającego, zawodnik ma możliwość sprawdzenia dokonanej rejestracji na naszej stronie www.longshot.pl w zakładce REJESTRACJA.

Regulamin zawodów strzeleckich

LONGSHOT X Międzyrzecz 2017

 

Zawody LONGSHOT dzielą się na MODERN, obejmujące strzelania z broni współczesnej oraz HISTORY dla strzelań z broni historycznej. Posiadają odrębne regulaminy.

...........................................................................................................................................................................................................................................

© 2008-2017 OSS DELTA